Innowacyjni przedsiębiorcy

 
 
Na terenie Parku Naukowo – Technologicznego działa szereg firm, których profil działalności koncentruje się wokół innowacji i technologii energooszczędnych:
 
3S S.A. At Group S.A. Automatyka Przemysłowa SOL Sp. z o.o. Biomass Poland Sp. z o.o.
Dimension Data Polska Sp. z o.o. El-Audyt Sp. z o.o. EnTech Poland Sp. z o.o. Euro Centrum SOLAR Sp. zo.o.
Flakt Bovent Sp. z o.o. Fly High IT Jakub Budzisz i-Energia Sp. z o.o. Invest-Tech Sp. z o.o.
Mikrobiogaz Sp. z o.o. NetHelp Piotr Jarocki Netizens Sp. zo.o. (Smartzilla, Digital Innovation House Sp. o.o.) Pracownia Architektoniczna Euro-Centrum Sp. z o.o.
ProtrainUp Sp. z o.o. Proximus S.A. Real Deal Sp. z o.o. Renovis Sp. z o.o.

PROJEKTY

 
Park Naukowo-Technologiczny dzięki projektom wspartym z funduszy europejskich przyczynił się do powstania 14 spółek technologicznych, a wciąż, dzięki kolejnym projektom, powstają nowe. Wśród nich znalazły się m.in.:
 
Planergia – platforma informacyjna, która stanowi jednocześnie katalog ofert dostawców technologii oraz bank ofert inwestorów sektora technologii energooszczędnych. Energene - - badająca różne odmiany Miskanta olbrzymiego, rośliny, która stosowana jest w energetyce i cechuje się bardzo wysoką kalorycznością.
   
Microbiogaz – tworzy innowacyjne rozwiązanie modułowej instalacji biogazowej małej mocy z myślą o małych gospodarstwach domowych. Phoenix Systems – tworzący system operacyjny, który odpowiada za „cyfrową inteligencję“ współczesnych urządzeń. Ułatwia tworzenie oprogramowania dla robotów, samochodów elektrycznych, aparatury medycznej oraz sprzętu gospodarstwa domowego.
   
El-Audyt – stworzony, aby poprawiać efektywność energetyczną dużych obiektów przemysłowych oraz nieruchomości komercyjnych Euro-Centrum Solar – zajmujący się sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
   
I-Energia – tworzy sieci odbiorców energii elektrycznej przy wykorzystaniu dodatkowych inteligentnych liczników energii, połączonych z siecią telekomunikacyjną i wspólnym systemem zarządzania. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu nowatorskiego sposobu sprzedaży energii elektrycznej, poprzez powiązanie taryf sprzedaży z siecią telekomunikacyjną i bieżącą analizą zużycia prądu. Możliwość analizy on-line zużywanej energii przez odbiorcę końcowego pozwoli mu wpływać na koszty działalności. Omnichip – zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych w formie układów scalonych i PCB. Specjalizuje się w układach do komunikacji radiowej i low-power, znajdujących zastosowanie w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej.
   
ProTrainUp – wprowadza nowe rozwiązania informatyczne do środowiska gier zespołowych. ProTrainUp to serwis wspomagający działalność klubów piłkarskich, pracę trenerów oraz zawodników piłki nożnej. Internetowa platforma oferuje wirtualną szatnię, kreator prezentacji, a także dziennik i bibliotekę trenera. Zapewnia stałą komunikacje, bezpośredni dostęp do planów treningowych, umożliwia śledzenie wyników piłkarzy i wgląd w opinię trenera. Nanomax – skupia się na produkcji i sprzedaży nowoczesnych środków chemii budowlanej oraz gospodarczej, których wyjątkowe właściwości zwalczania aktywnych mikroorganizmów, przyniosą rozwiązanie dla problemów współczesnego budownictwa, także energooszczędnego i pasywnego. Jej innowacyjne produkty wykorzystują autorską technologię nanocząstek srebra, miedzi i innych pierwiastków.
   
 
Aeroem E. Margański SKA – spółka powstała w kwietniu 2011 roku. Opiera się na innowacyjnej technologii projektowania samolotów w układzie tzw. "kaczki", który zakłada  usytuowanie usterzenia wysokości przed skrzydłem wytwarzającym siłę nośną, przy wyeliminowaniu dotychczasowych wad układu. Wyposażenie w powyższy system sterowania umożliwia: zwiększenie prędkości, wydłużenie czasu i zasięgu lotu bez zwiększania mocy silnika i przy zmniejszonym zużyciu energii, oszczędność do 20% paliwa. Samoloty przeznaczone są do celów komercyjnych. LGBS Energia – zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych wspierających działania na rzecz obniżenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. System Wspomagania Decyzji, który umożliwia prowadzenie ilościowych i wartościowych analiz zużycia mediów, opracowanie i porównanie kilku wariantów planowanych przedsięwzięć proekologicznych oraz zestawienie szacowanych efektów z rzeczywiście uzyskanymi oszczędnościami.  Adresaci  firmy to m.in. samorządy i spółki komunalne zarządzające mediami w gminach.
   
 
Kostka&Paszkowski SKA – oferuje innowacyjną technologię z zakresu przeszkleń i okien dla budynków niskoenergetycznych. Zaprojektowane konstrukcje szyb zespolonych, oparte są na nanotechnologii. Ich współczynnik przenikania ciepła jest dziesięciokrotnie mniejszy niż w przypadku szyb standardowych. Szyby przepuszczają ponad trzykrotnie więcej ciepła niż materiały budowlane ścian. Dystrybucja szyb obejmuje rynek międzynarodowy.  
 
 


INFRASTRUKTURA

 
Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum“ to innowacje, które mają swoje zastosowanie w  jego działalności:
 
Budynek pasywny. Sztuczne słońce Data Center
 
Laureat nagrody Green Building Award 2013, przyznawanej przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych budynków –zużywa minimalną ilość energii, pozyskując ją ze źródeł odnawialnych. Mieszczące się w Centrum Testowania Systemów Solarnych – jedyne w Polsce i jedno z dziesięciu na świecie, pozwala na testowanie jakości i wydajności kolektorów słonecznych. Centrum gromadzenia i przetwarzania danych posiada certyfikat Uptime Institute Tier III, który potwierdza wysokie standardy bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności zagwarantowanej na poziomie 99,982%!
 
 
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

tel. +48 32 205 00 92
fax +48 32 250 47 85
kontakt@euro-centrum.com.pl

Zapytaj o dofinansowanie: Regulamin świadczenia usług przez PNT EC